Polityka prywatności

Deconet.eu https://deconet.eu O naszej polityce prywatności Deconet.eu bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług i traktujemy zebrane informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług z należytą starannością. Nigdy nie udostępniamy danych użytkownika stronom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania ze strony internetowej Deconet.eu i usług na niej dostępnych. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 08/03/2024, wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o użytkowniku są przez nas gromadzone, do czego są one wykorzystywane oraz komu i na jakich warunkach dane te mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przechowujemy dane użytkownika i w jaki sposób chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z danymi osobowymi, które nam przekazuje. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, której dane kontaktowe znajdują się na końcu naszej polityki prywatności. O przetwarzaniu danych Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakich technik bezpieczeństwa używamy i komu dane mogą być przeglądane.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego

WooCommerce

Nasz sklep internetowy jest oparty na oprogramowaniu WooCommerce. Dane osobowe, które udostępniasz nam w celu świadczenia naszych usług, są udostępniane tej stronie. WooCommerce ma dostęp do Twoich danych w celu zapewnienia nam wsparcia (technicznego), nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. WooCommerce jest zobowiązany na mocy umowy, którą z nim zawarliśmy, do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie szyfrowania SSL i polityki silnych haseł. WooCommerce wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji technicznych dotyczących korzystania z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przechowywane. WooCommerce zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy w celu dalszego ulepszania swoich usług. Hosting WooCommerce Nasz sklep internetowy jest rozwijany za pomocą oprogramowania WooCommerce, wybraliśmy Anders: Kinsta dla naszego hostingu.

Dane osobowe, które użytkownik udostępnia nam na potrzeby naszych usług, są udostępniane tej stronie. AndersKinsta ma dostęp do danych użytkownika w celu zapewnienia nam wsparcia (technicznego) i nigdy nie będzie wykorzystywać danych użytkownika do żadnych innych celów. Na podstawie umowy, którą z nimi zawarliśmy, AndersKinsta jest zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie szyfrowania SSL i polityki silnych haseł. Aby zapobiec utracie danych, regularnie tworzone są kopie zapasowe.

 

Hosting internetowy

Kinsta

Kupujemy usługi hostingu i poczty e-mail od Kinsta. Kinsta przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje ich do własnych celów. Podmiot ten może jednak gromadzić metadane dotyczące korzystania z usług. Nie są to dane osobowe. Kinsta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu danych osobowych użytkownika. Kinsta jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zgodnie z umową.

 

E-mail i listy mailingowe

SendinBlue

Wysyłamy nasze biuletyny e-mail za pomocą SendinBlue. SendinBlue nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej witryny internetowej znajduje się link "anuluj subskrypcję". Nie będziesz już otrzymywać naszego biuletynu. SendinBlue nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. W dolnej części każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej witryny internetowej znajduje się łącze rezygnacji z subskrypcji. Jego kliknięcie spowoduje zaprzestanie otrzymywania wiadomości e-mail z naszej witryny. Może to poważnie ograniczyć funkcjonalność naszej witryny! Twoje dane osobowe są bezpiecznie przesyłane, przechowywane i dostępne dla SendinBlue. SendinBlue wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. Ponadto SendinBlue przetwarza informacje o użytkowniku jako odbiorcy oraz temat wiadomości e-mail w celu poprawy jakości usług, dane te są przechowywane przez 30 dni. SendinBlue zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych użytkownika w celu dalszego ulepszania usługi i, w ramach tego, udostępniania informacji stronom trzecim.

MailChimp

Wysyłamy nasze biuletyny e-mail za pomocą MailChimp. MailChimp nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej znajduje się link "anuluj subskrypcję". Nie będziesz już otrzymywać naszego biuletynu. Dane osobowe użytkownika są bezpiecznie przechowywane przez MailChimp. MailChimp wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. MailChimp zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych użytkownika w celu dalszego ulepszania swoich usług i udostępniania informacji stronom trzecim w ramach tego procesu.

Office365

Korzystamy z usług Office365 dla naszego regularnego biznesowego ruchu e-mail. Podmiot ten podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec nadużyciom, utracie i uszkodzeniu danych użytkownika i naszych. Office365 nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy cały nasz ruch poczty elektronicznej jako poufny.

 

Procesory płatności

Pay.co.uk

Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym używamy dostawcy usług płatniczych Pay.nl. Pay.nl przetwarza imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania użytkownika oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Pay.nl podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Pay.nl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych użytkownika w celu dalszego ulepszania swoich usług i w tym kontekście (zanonimizowanych) danych do udostępniania stronom trzecim. Pay.nl udostępnia dane osobowe i dane zamówienia dostawcom usług po dokonaniu płatności w przypadku wniosku o odroczoną płatność (kredyt). Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych mają również zastosowanie do tych części usług Pay.nl, do których angażuje strony trzecie. Pay.nl nie przechowuje danych użytkownika dłużej niż zezwalają na to okresy ustawowe.

Mollie

Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym używamy platformy Mollie. Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i w ramach tego udostępniania (zanonimizowanych) danych stronom trzecim. Wszystkie powyższe zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika mają również zastosowanie do tych części usług Mollie, w przypadku których Mollie angażuje strony trzecie. Mollie nie będzie przechowywać danych dłużej niż jest to dozwolone w ramach ustawowych ograniczeń czasowych.

 

Recenzje

WebwinkelKeur

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur. Jeśli zostawisz recenzję za pośrednictwem WebwinkelKeur, musisz podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. WebwinkelKeur udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli powiązać recenzję z zamówieniem. W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z użytkownikiem w celu skomentowania jego recenzji. Jeśli zaprosimy Cię do pozostawienia recenzji, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail firmie WebwinkelKeur. WebwinkelKeur wykorzystuje te dane wyłącznie w celu zaproszenia użytkownika do pozostawienia recenzji. Firma WebwinkelKeur podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika. WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do korzystania z usług stron trzecich w celu świadczenia usług, na które WebwinkelKeur wyraził zgodę. Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych mają również zastosowanie do tych części usługi, do których WebwinkelKeur angażuje strony trzecie.

Recenzje

Ważne jest dla nas, aby recenzje dawały jak najlepszy obraz naszych produktów i usług. Dlatego nasze recenzje są zarządzane bezstronnie przez WebwinkelKeur.

Webwinkelkeur podjął środki w celu zapewnienia autentyczności recenzji. Możesz przeczytać, jakie są te środki tutaj.

Nasi klienci nie są wynagradzani za pisanie recenzji. Nie udzielamy rabatów ani innych upominków.

 

Wysyłka i logistyka

PostNL

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. W tym celu korzystamy z usług PostNL. Wymaga to od nas udostępnienia PostNL imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania użytkownika. PostNL wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wykonania umowy. Jeśli PostNL zaangażuje podwykonawców, PostNL również udostępni dane użytkownika tym stronom.

DHL

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. W tym celu korzystamy z usług firmy DHL. Wymaga to od nas udostępnienia DHL imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania użytkownika. DHL wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli DHL zaangażuje podwykonawców, udostępni im również dane użytkownika.

GLS

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. Korzystamy z usług GLS w celu realizacji dostaw. Wymaga to od nas udostępnienia GLS Twojego imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania. GLS wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy GLS zaangażuje podwykonawców, GLS również udostępni dane użytkownika tym stronom.

DPD

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. W tym celu korzystamy z usług DPD. Wymaga to od nas udostępnienia firmie DPD imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania użytkownika. DPD wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wykonania umowy. Jeśli DPD zaangażuje podwykonawców, DPD również udostępni dane użytkownika tym stronom.

 

Fakturowanie i księgowość

InvoiceSend

W celu prowadzenia dokumentacji i księgowości korzystamy z usług FactuurSturen. Udostępniamy imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Dane te są wykorzystywane do zarządzania fakturami sprzedaży. Dane osobowe są przekazywane i przechowywane w sposób chroniony. FactuurSturen jest zobowiązany do zachowania poufności i będzie traktować Twoje dane jako poufne. FactuurSturen nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika do celów innych niż opisane powyżej.

 

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy dane użytkownika wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania danych jest zawsze bezpośrednio związany z wykonanym zadaniem. Nie wykorzystujemy danych użytkownika do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli użytkownik udostępni nam swoje dane, a my wykorzystamy je do skontaktowania się z nim - w innym celu niż na jego prośbę - w późniejszym czasie, poprosimy go o wyraźną zgodę na takie działanie. Dane użytkownika nie będą udostępniane stronom trzecim w celach innych niż wypełnianie obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na mocy umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Automatycznie gromadzone dane

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Dane te (np. adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

 

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

W stosownych przypadkach Deconet.eu może być prawnie zobowiązany do udostępnienia danych użytkownika w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy się temu opierać w ramach możliwości oferowanych przez prawo.

 

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że będziemy przechowywać Twój profil klienta do momentu, gdy wskażesz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli wyrazisz taką wolę, potraktujemy to również jako prośbę o zapomnienie. Oznacza to również, że nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż dwa lata od ostatniego momentu kontaktu lub transakcji, chyba że będzie to prawnie uzasadnione. Zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami administracyjnymi musimy przechowywać faktury zawierające dane (osobowe) użytkownika, więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo będzie obowiązywał odpowiedni termin. Pracownicy nie mają już jednak dostępu do profilu klienta i dokumentów, które opracowaliśmy w odpowiedzi na jego instrukcje.

 

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i europejskim, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie są to prawa i w jaki sposób można się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i transkrypcje danych wyłącznie na znany nam adres e-mail użytkownika. Jeśli użytkownik życzy sobie otrzymać dane na inny adres e-mail lub pocztą, poprosimy go o identyfikację. Przechowujemy zapisy wypełnionych wniosków, w przypadku zapomnienia wniosku zarządzamy zanonimizowanymi danymi. Użytkownik otrzyma wszystkie kopie i transkrypcje danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli podejrzewa, że wykorzystujemy jego dane osobowe w niewłaściwy sposób.

 

Prawo do inspekcji

Użytkownik zawsze ma prawo wglądu do przetwarzanych (lub przetworzonych) przez nas danych, które odnoszą się do jego osoby lub mogą być do niego przypisane. W tym celu można zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana w ciągu 30 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prześlemy użytkownikowi, na znany nam adres e-mail, kopię wszystkich danych wraz z listą podmiotów przetwarzających przechowujących te dane, ze wskazaniem kategorii, w ramach której przechowujemy te dane.

 

Prawo do sprostowania

Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany danych, które przetwarzamy (lub przetworzyliśmy) i które odnoszą się do jego osoby lub mogą być do niego przypisane. W tym celu można zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy użytkownikowi potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane zostały skorygowane. Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik zawsze ma prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas danych, które odnoszą się do jego osoby lub mogą być do niego przypisane. W tym celu można zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, prześlemy użytkownikowi potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą już przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia.

 

Prawo zbywalności

Użytkownik zawsze ma prawo do tego, aby przetwarzane przez nas dane (lub dane, które zostały przetworzone), które odnoszą się do jego osoby lub mogą być do niego przypisane, były przetwarzane przez inną stronę. W tym celu można zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana w ciągu 30 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prześlemy użytkownikowi, na znany nam adres e-mail, kopie lub transkrypcje wszystkich danych dotyczących użytkownika, które zostały przez nas przetworzone lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub strony trzecie. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy już w stanie kontynuować świadczenia usług, ponieważ nie można zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych.

 

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw, w stosownych przypadkach, wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Deconet.eu lub w jego imieniu. W przypadku wniesienia sprzeciwu natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych do czasu rozpatrzenia sprzeciwu. Jeśli Twój sprzeciw jest uzasadniony, udostępnimy Ci kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy (lub przetwarzaliśmy), a następnie trwale zaprzestaniemy ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy danych użytkownika w taki sposób, aby to prawo miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności.

 

Pliki cookie Google Analytics

Za pośrednictwem naszej strony internetowej pliki cookie są umieszczane przez amerykańską firmę Google w ramach usługi "Analytics". Korzystamy z tej usługi w celu śledzenia i otrzymywania raportów na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa do udzielenia dostępu do tych danych. Nie zezwoliliśmy Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji analitycznych do innych usług Google.

 

Pliki cookie stron trzecich

W przypadku, gdy oprogramowanie innych firm korzysta z plików cookie, jest to wspomniane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Najnowszą wersję można jednak zawsze znaleźć na tej stronie. Jeśli nowa polityka prywatności wpłynie na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dane o użytkowniku, powiadomimy go o tym pocztą elektroniczną.

 

Dane kontaktowe

Deconet.eu
Goeseelsstraat 36C
4817MV Breda
Holandia
info@deconet.eu
Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących prywatności